Styrelsen

Ordförande

Sebastian Bengtsson

Kassör

Mattias Jansson

Ledamöter

Stefan Davidsson
Mattias Råberg
Jimmi Johansson
Peppe Salgado
Sebastian Gyllander

Suppleanter

Noah Boquist
Martin Waerme

Valberedning

Amanda Carlsson
Fredric Sjöqvist
valberedning@pekingfanz.nu

Revisor

Johan Ydregård

Presskontakt:

Sebastian Bengtsson