Styrelsen

Ordförande

Sebastian Bengtsson

Kassör

Mattias Jansson

Ledamöter

Stefan Davidsson

Jimmi Johansson

Victor Gustavsson

Sara Karlsson

Amanda Carlsson

Suppleanter

Mattias Råberg

Beatrice Johansson

Valberedning

Mikael Kihlman

Håkan Lundkvist

valberedning@pekingfanz.nu

Presskontakt:

Sebastian Bengtsson