Regler

Ordningsregler för Peking Fanz bussresor.

  • Vi visar varandra hänsyn och respekterar var och ens närvaro på resorna. Alla betalande resenärer ska känna sig trygga.
  • En förutsättning för att få resa med oss är att man är kapabel att ansvara för sig själv.
  • Vara över 15 år eller ha målsman med sig, eller på annat sätt kommit överens med ansvariga inom Peking Fanz.
  • Vi ser till att komma i tid till avgång. Tiden finns på din biljett och på internet.
  • Precis som sånger av rasistisk karaktär inte hör hemma på läktaren hör de inte heller hemma på våra resor. Även sånger som är sexistiska eller kränkande mot någons sexualitet är förbjudna.
  • Vi hjälps åt med städningen då vi stannar, lägger alla ner varsin minut så sparar det bussvärden ca en timme.
  • Vid överträdelse av dessa regler eller föreningens stadgar kan du efter skriftlig erinran åläggas med reseförbud.